Artykuł napisałem w 2009 r. kilka miesiecy po wybuchu kryzysu 2008 r. Pozytywne następstwa systemu pełnych rezerw przedstawili ekonomiści Międzynarodowego Funduszu w Walutowego w 2012 r. w artykule „The