W marcu 2014 napisałem artykuł pod prąd opinii polityków i większości mediów o czekającej Polskę mannie dzięki amerykańskiemu gazowi łupkowemu. Kilka miesięcy po artykule media zaczęły informować o kryzysie