Kilkuset mieszkańców największej w G. spółdzielni mieszkaniowej postanowiło założyć nową mniejszą spółdzielnię. Podział przebiegał poprawnie do chwili, gdy zarząd spółdzielczego molocha postanowił pozostawić sobie własność wynajmowanych lokali użytkowych o