Powód, którego reprezentowałem w sądzie, wykonał dostawę, za którą pozwana duża firma budowlana nie zapłaciła. Jej pomysł na biznes, to: Dumpingowe ceny w przetargu Zarabianie na krzywdzie dostawców i