Miesiąc: Grudzień 2016

Moje odkrywanie ekonomii

Standardem na studiach doktoranckich w Stanach Zjednoczonych jest nauka kolejno: mikro i makroekonomii, metod ilościowych oraz na końcu metodologia ekonomii i przedmioty pozaekonomiczne (np. psychologia, socjologia, filozofia). Odwróciłem
Read More