Inspiracje dla odkryć ekonomicznych

Tworzenie wyników zasypujących luki naukowe opiera się na skojarzeniach. Chcesz być twórczy/twórcza? Szukaj inspiracji interdyscyplinarnych. Ciekawość świata procentuje.

Świat nauki 12/2016

W moim ulubionym miesięczniku „Świat nauki” (12/2016) czytałem artykuł Ibbotsona i Tomasello „Lingwistyka. Język w nowej tonacji” o podważaniu paradygmatu Noama Chomsky’ego dotyczącego modelowania zasad nauki języka przez człowieka. Co może łączyć ekonomię i lingwistykę? Zobaczcie:

„Najbardziej wpływowymi, a zarazem najpiękniejszymi, teoriami naukowymi są te, które pokazują jedność skrytą pod powierzchniową różnorodnością”.

Myśl tak celna, że inaczej spojrzałem na wybór, które układanki z puzzli składanych w nową teorię ekonomiczną wyglądają szczególnie obiecująco. Może ta unifikująca teorię wzrostu gospodarczego, handlu zagranicznego, unii walutowych, unii gospodarczych? Bo jednorodność pod powierzchniową różnorodnością jest… piękna.

Ibbotson i Tomasello sięgają również do filozofii nauki:

„Podobnie jak w przypadku reakcji zwolenników teorii Chomsky’ego na dane z odmiennych języków i na problem z zestawem narzędzi, idea, jakoby konkretne wykonanie, tj. użycie językowe, maskowało kompetencję, jest również, niejako z założenia, niemożliwa do podważenia. Tego typu uniki są dosyć częste w schyłkowych paradygmatach naukowych pozbawionych silnych podstaw empirycznych…”

i dalej:

„Wszystko to wiedzie nieuchronnie do konstatacji, że pojęcie gramatyki uniwersalnej jest całkowicie błędne. Jednak naukowcy nigdy nie rezygnują ze swojej ulubionej teorii, nawet w obliczu sprzecznych dowodów, dopóki nie pojawi się rozsądny zamiennik.”.

Wypisz wymaluj to również opis kryzysu w ekonomii. Z jednej strony sprzeczne wyniki np. w mikroekonomii: racjonalność człowieka, hipoteza efektywnego rynku, czy w makroekonomii: racjonalne oczekiwania, czy szerokie spektrum wartości mnożników fiskalnych Keynesa, przy czym nikt nie wie który jest prawdziwy. Z drugiej strony nie ma rozsądnego i pięknego zamiennika. Ależ wyzwanie dla naukowców.

Anonimowość w internecie zwiększa poczucie braku odpowiedzialności za wypowiedzi. Na tej stronie wyłączyłem komentowanie. Preferuję bezpośrednie dyskusje w realnym świecie :-)