tomasz-urbas 13 listopada 2019

Sylwia Spurek zwróciła się do Komisji Europejskiej z pismem, w którym żąda informacji o działaniach KE odnośnie do jej działań w sprawie zapewnienia dostępu do nowoczesnej antykoncepcji oraz „rzetelnej edukacji seksualnej”.

Badania Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Populacji i Rozwoju dowodzą, że dostęp do środków antykoncepcyjnych w Polsce wynosi tylko 31,5 proc. To najmniej nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w całej Europie. Warto przypomnieć, iż celem polityki spójności UE jest wyrównywanie różnic pomiędzy regionami Unii. W świetle Dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. odmowę dostępu do dóbr i usług, gdy z natury swojej dotyczą one tylko jednej płci, należy uznać za dyskryminację ze względu na płeć

— wywodziła Spurek.

W Rezolucji z dnia 16 stycznia 2019 r. Parlament Europejski podkreślił, że odmowa zapewnienia usług dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W Rezolucji z dnia 13 lutego 2019 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do włączenia promocji i poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie do następnej strategii zdrowia publicznego

— dodała.

Spurek zwróciła się o udzielenie informacji, „na jakim etapie znajdują się prace na kolejną strategią zdrowia publicznego; czy Komisja włączyła kwestie promocji i poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie do projektu tej strategii; czy państwa członkowskie biorą udział w przygotowywaniu strategii i jaki jest ich stosunek do kwestii promocji i poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego?”.

Dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej warunkuje prawidłowy rozwój świadomości i budowania postaw u najmłodszych. Dziś pytam KE o jej działania w obszarze polityki na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, która ma duży wpływ na zdrowie publiczne?

— napisała Sylwia Spurek na swoim profilu na Twitterze.

Więcej na https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/472758-spurek-domaga-sie-w-ke-edukacji-seksualnej-dla-najmlodszych